Projekty

Realizácie IT projektov v rámci partnerskej spolupráce

ikonka

Outsourcingové služby pre 3 rakúskych telco operátorov

Projekt zahŕňa nasledujúce aktivity:

 • vytvorenie outsourcingového centra na Slovensku
 • poskytnutie podpory a zdrojov operátorom
 • development SW aplikácii pre vnútorný IS a e-shop
  (C# .NET, Java)
 • databázový vývoj a databázová administrácia
  (Oracle, MS SQL)
 • výkon v oddelení Provisioning
 • výkon v oddelení Billing
 • výkon v oddelení Operations
 • výkon v oddelení Business Intelligence
 • testovanie SW (manuálne aj automatizované)
ikonka

Testovanie komplexného riešenia pre významného rakúskeho dodávateľa telco techniky

Automatizované testovanie GUI (prostredia) Voice over IP riešenia, vývoj jednotlivých testovacích konceptov a realizácia testovania v Tosca Testsuite. Viac ako 300 testovacích plánov + viacjazyčné varianty.

ikonka

Slovenská banka (podpora dodávateľa)

Participácia na vývoji IS v slovenskej finančnej inštitúcii, implementácia riešení problematiky prechodu na EURo. (Technológie: AquaLogic, Oracle, ...)

ikonka

eTel (SK), Telekomunikačný operátor na SK

Kompletný audit IT infraštruktúry s odporúčaniami na update
na najnovšie systémy (Operačné systémy, Databázy, MS aplikácie, ...)ikonka

Orange SK

Vývoj, implementácia, údržba a testovanie SW riešení
pre internet, intranet a billing. Support pri riešení Problem Menežmentu podľa ITIL.

ikonka

O-Net, ISP provider, metropolitná optická sieť

Participácia pri návrhu infraštruktúry, serverovej časti a dodávka aktívnych komponentov.


Hlavná navigácia: