Kontakt

Adresa prevádzky:

ADIV s.r.o.
Kočovská 9
Nové Mesto nad Váhom
SK-91501, Slovakia

Telefón a fax:

+421 32 771 0222
+421 32 771 0223

Email:

info@adiv.sk

Mapa lokalizácie spoločnosti ADIV s.r.o.

Fakturačná adresa:

ADIV s.r.o.
Dolné Srnie 44
Dolné Srnie
SK-91641, Slovakia

ičo: 36333794
dič pre DPH: SK2021789770

Bankový kontakt:

Tatrabanka, BIC (SWIFT) TATRASKBX
EUR: 2628725145/1100
IBAN SK16 1100 0000 0026 2872 5145


Hlavná navigácia: