Certifikáty našich pracovníkov

Internal Auditor; Information Security Management Systems (ISMS) according to the standard ISO/IEC 27001:2005

Manager; Information Security Management Systems (ISMS) according to the standard ISO/IEC 27001:2005

Internal Auditor; Information Technology Management Systems (ITMS) according to the standard ISO/IEC 20001:2005

OSWP; Offensive Security Wireless Professional

Bezpečnostný správca a správca informačného systému technického prostriedku pre zamestnancov v štátnej a verejnej správe

Prince2 - metodika projektového riadenia

Počítačové siete IV - Zásady bezpečnosti sietí, ITlearning.sk

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického v rozsahu E2 - A, SNAS

CCNA Exploration - Accessing the WAN network

Unix/Linux - bezpečnosť systému, Ipex IT


Hlavná navigácia: