IT Služby

Naši odborníci pracujú
s modernými technológiami
na úrovni serverových, desktopových a mobilných platforiem. Svet IT ide rýchle dopredu, preto sa neustále zdokonaľujú. Zároveň sme vytvorili partnerskú sieť, aby sme mohli vyhovieť čo najširšiemu okruhu požiadaviek zákazníkov.

Bezpečnosť a ochrana IS

- Činnosti zamerané
na bezpečnosť a ochranu informačných systémov
- Menežment bezpečnosti informačných systémov
- Predauditová príprava
na certifikáciu podľa
ISO/IEC 27001

Integrácia, konzultácie

Požiadavky zákazníkov smerujú
k užívaniu komplexného informačného systému (IS).
V drvivej väčšine prípadov však neexistuje na trhu riešenie, ktoré by tieto požiadavky úplne pokrylo. Naši pracovníci analyzujú potreby zákazníka a aktuálny stav jeho IS.

Najvýznamnejšie referencie


Hlavná navigácia: